Задача 6. Хоботи и човки

В една от клетките в зоологическата градина сложили заедно слонове и щрауси. 

Общо в клетката има 44 крака и 30 очи. 

Колко хобота и колко човки има в клетката?


Last modified: Saturday, 29 September 2018, 3:26 PM