Задача 4.

На различните цветове телефони съответстват различни цифри от 1 до 4. Намерете на кой цвят коя цифра съответства.


Last modified: Wednesday, 26 September 2018, 6:44 PM