Задача 2.

На различните цветове папагали съответстват различни цифри от 1 до 4. На розовия папагал съответства цифрата 2. Намерете на кой цвят коя цифра съответства.


Last modified: Wednesday, 26 September 2018, 6:33 PM