Задача 3. Кантари

Колко звездички трябва да сложим в дясната везна на последния кантар, за да се изравни? 


Last modified: Saturday, 29 September 2018, 3:24 PM