Задача 5. Познай кода

Познай кода, за да отвориш катинара. Кодът е от 3 цифри.
614 - една цифра е правилна, но на грешно място
682 - една цифра е правилна и на правилното място
206 - две цифри са правилни, но на грешните места
870 - една цифра е правилна, но на грешно място
738 - няма нищо вярно

Image result for 3-digit code unlock


Last modified: Saturday, 29 September 2018, 5:16 PM