Задача 6. Колко хамстера и колко клетки?

Вкъщи отглеждам няколко хамстера и имам няколко клетки.

Ако сложа по един хамстер в клетка, ще остане един хамстер без клетка.

Обаче ако сложа по два хамстера в клетка, една клетка ще остане празна.

Колко хастера имам и колко клетки?


Last modified: Tuesday, 23 October 2018, 12:39 AM