МУЛТИМЕДИЕН РЕЧНИК С БЪЛГАРСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ В ПОДКРЕПА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ

Ив. Стоянова, Сл. Лозанова, Д. Велева, Ал. Иванов (БАН, НБУ, Фондация „Заслушай се”) http://ebox.nbu.bg/logopedy17/
Щракнете върху 30.pdf, за да отворите файла.