Разговорник с фрази на български жестов език за начинаещи

За да започваме всяка седмица мотивирани и ентусиазирани за нови знания!