Курсът е предназначен за бебета и малки деца на възраст 0–4 години и техните семейства. Включва 7 теми, свързани с ежедневието на малките деца, и е насочен към усвояването на набор от основни жестове, които да позволят ранна комуникация с малкото дете за посрещане на неговите основни нужди. 

Курсът е разработен с подкрепата на Telus International и Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Telus International logo button            Фондация Лъчезар Цоцорков


За да започваме всяка седмица мотивирани и ентусиазирани за нови знания!