Терминологичен речник


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

А

Picture of Ивелина Стоянова

афагия

by Ивелина Стоянова - Friday, 5 June 2020, 12:37 PM
 


патологично състояние, изразяващо се в неспособност за преглъщане


Л

Picture of Ивелина Стоянова

логопедия

by Ивелина Стоянова - Friday, 5 June 2020, 12:35 PM
 


терапия, насочена към преодоляването на речеви, езикови и гласови нарушения, както и на нарушения в гълтането


Н

Picture of Ивелина Стоянова

невропатия

by Ивелина Стоянова - Friday, 5 June 2020, 12:36 PM
 


болестно изменение на периферните нерви, т.е. тези, които са разположени далеч от мозъка и гръбначния мозък; понятието вклюва различни състояния, които засягат периферните нерви