Задача 5.

Намерете на кой човек какво число съответства и изчислете липсващия сбор.


Last modified: Wednesday, 26 September 2018, 5:53 PM