Задача 6. Чорапи в тъмното

Имате в чекмеджето си разбъркани 10 червени чорапа, 8 бели чорапа и 12 сиви чорапа.

Влизате през нощта в тъмното и без да светвате лампата, искате да си извадите чорапи и поне два да са същия цвят. 

Колко чорапа трябва да извадите, за да сте сигурни, че има поне два от същия цвят?


Last modified: Saturday, 29 September 2018, 3:25 PM