Задача 6. Портокали

В понеделник Боби си купил една торба с портокали и изял половината от тях.

Във вторник изял половината от останалите.

В сряда изял половината от останалите.

В четвъртък имал само един портокал.

Колко портокала си е купил Боби в понеделник?


Last modified: Saturday, 29 September 2018, 3:27 PM