Задача 3. Три + Три = Шест

Имаме следната сума, в която всяка буква съответства на цифра. Ако знаем, че С = 8, намерете на кои цифри съответстват останалите букви.

    Т Р И
+  Т Р И
Ш Е С Т

Last modified: Tuesday, 23 October 2018, 12:17 AM