Задача 3. Три + Три = Шест

Имаме следната сума, в която всяка буква съответства на цифра. Ако знаем, че С = 8, намерете на кои цифри съответстват останалите букви.

    Т Р И
+  Т Р И
Ш Е С Т

Последно модифициране: вторник, 23 октомври 2018, 00:17