Задача 6. Кой носи повече торби

Тони и Тина се връщат от пазар. 

Тина казала на Тони: „Ако ти дам една от моите торби, ще ти станат двойно повече от моите.“

А Тони казал: „Обаче ако аз ти дам една от моите торби, ще ни станат по равно.“

Кой колко торби носи?

Related image

Last modified: Saturday, 29 September 2018, 6:02 PM