Задача 4. Преброй фигурите

Колко квадрата можете да преброите на картинката?

sq


Last modified: Saturday, 23 February 2019, 5:50 AM