Задача 5. Преброй фигурите

Котето е направено от триъгълници. Колко триъгълника общо можете да преброите?Last modified: Monday, 22 October 2018, 11:04 PM