Задача 5. Преброй фигурите

Котето е направено от триъгълници. Колко триъгълника общо можете да преброите?Последно модифициране: понеделник, 22 октомври 2018, 23:04