Задача 6. Колко е дълъг носът на Пинокио?

Носът на Пинокио е дълъг 5 см. Всеки път, когато излъже, носът му пораства двойно. 

Image result for pinocchio

След 10 лъжи, кое твърдение ще е вярно?

А. Носът му ще е дълъг горе-долу колкото един химикал.

Б. Носът му ще е дълъг приблизително колкото маса за билярд.

В. Носът му ще стига от единия до другия край на тенис игрище.

Г. Дължината на носа му ще е горе-долу колкото дължината на басейн на Олимийски игри.

Д. Дължината на носа му ще е колкото дължината на футболно игрище.

Е. Носът му ще е дълъг почти колкото разстоянието от София до Варна.

Ж. Носът му ще е дълъг приблизително колкото от Земята до Луната.

Last modified: Monday, 22 October 2018, 11:29 PM