Екип

Д-р Славина Лозанова 

Сурдоперагог, логопед, жестов преводач, дългогодишен слухово-речев терапевт, преподавател в Нов български университет


Д-р Ивелина Стоянова 

Филолог, компютърен лингвист, жестов преводач, сътрудник към Института за български език (БАН)


Дочка Велева 

Координатор Социални дейности към Фондация „Заслушай се“, с увреден слух, владее жестов език


Александър Иванов 

Съосновател на Фондация „Заслушай се“, председател на МОГА - Младежка организация на глухите активисти, с увреден слух, владее жестов език
Последно модифициране: сряда, 19 септември 2018, 17:16