Снимка на Ивелина Стоянова

без пукната пара

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 17:07
 


Значение

За човек – без никакви пари, много беден, или за начин на живот – бедно.


Значение, обяснено на жестов език 

 


Варианти и форми

Може да се срещне и вариант без пукнат грош (грош е стара българска пара, монета).

Има и глагол с това значение: нямам пукната пара – много съм беден.

Фразеологизмът без пукната пара не се изменя по форма.


Примери от употребата

Без пукната пара е, а всеки ден си купува цигари!

Как ще караме без пукната пара!


Връзка с други речници и ресурси

РБЕ

» Фразеологичен речник с обяснения на жестов език