Фразеологичен речник с обяснения на жестов език


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Б

Снимка на Ивелина Стоянова

без пукната пара

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 17:07
 


Значение

За човек – без никакви пари, много беден, или за начин на живот – бедно.


Значение, обяснено на жестов език 

 


Варианти и форми

Може да се срещне и вариант без пукнат грош (грош е стара българска пара, монета).

Има и глагол с това значение: нямам пукната пара – много съм беден.

Фразеологизмът без пукната пара не се изменя по форма.


Примери от употребата

Без пукната пара е, а всеки ден си купува цигари!

Как ще караме без пукната пара!


Връзка с други речници и ресурси

РБЕ


Снимка на Ивелина Стоянова

блъскам си главата

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 18:00
 
 
   

Фразеологизмът има две различни значения.

Значение 1

Мъча се да разбера, да проумея или разреша нещо сложно, да реша сложен проблем.


Значение, обяснено на жестов език 

 
 


Откъде произлиза?

 


Варианти и форми

Глаголът може да бъде само в несвършен вид: блъскам си главата.
Форми: глаголът се изменя по лице, число и време, както и съществителното глава по число, но винаги е членувано: аз си блъскам главата, ти си блъскаш главата, той си блъска главата, ние си блъскаме главите, вие си блъскате главите, те си хвърлят главите, аз си блъсках главата, аз си бях блъскала главата, т.н.


Примери от употребата

На изпита по математика имахме много трудна задача, блъсках си главата един час, но не можах да я реша.Значение 2

Съжалявам много за постъпка или грешка.


Значение, обяснено на жестов език 

  
  

Откъде произлиза? 

 
 

Варианти и форми

Глаголът може да бъде само в несвършен вид: блъскам си главата.
Форми: глаголът се изменя по лице, число и време, както и съществителното глава по число, но винаги е членувано: аз си блъскам главата, ти си блъскаш главата, той си блъска главата, ние си блъскаме главите, вие си блъскате главите, те си хвърлят главите, аз си блъсках главата, аз си бях блъскала главата, т.н.


Примери от употребата

Напуснах работа и сега нямам пари и си блъскам главата.Връзка с други речници и ресурси

РБЕ


И

Снимка на Ивелина Стоянова

имам голяма уста

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 20:16
 

 

  


Значение

За човек – говоря много, не пазя тайна.


Значение, обяснено на жестов език 

 
 
 

Откъде произлиза?

  
  


Варианти и форми

Варианти: с голяма уста съм, устата ми е като воденица, нямам ключ на езика
Форми: глаголът се изменя по лице, число и време, но именната фраза голяма уста НЕ се изменя
ти имаш голяма уста, той имаше голяма уста, т.н.


Примери от употребата

Не ти споделям тайни, защото имаш голяма уста и не можеш да я държиш затворена.
Уморих се да те слушам, голяма уста имаш.


Връзка с други речници и ресурси

рбе


Снимка на Ивелина Стоянова

имам дебела глава

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 20:01
 

 

 


Значение

За човек – упорит съм, твърдоглав съм, не се отказвам.


Значение, обяснено на жестов език 

 
   

Откъде произлиза?

 
  


Варианти и форми

Варианти: имам дебела глава, с дебела глава съм, дебела глава съм
Форми: глаголът се изменя по лице, число и време, но именната фраза дебела глава НЕ се изменя
ти имаш дебела глава, той имаше дебела глава, той беше с дебела глава, т.н.


Примери от употребата

Ех, че имаш дебела глава и не разбираш от дума.
За него говореха, че е дебела глава и никой не може да го убеди да учи.


Връзка с други речници и ресурси

РБЕ


О

Снимка на Ивелина Стоянова

обеца на ухото

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 20:27
 

 

 


Значение

Поука от някаква преживяна неприятност или грешка.


Значение, обяснено на жестов език 

 
  
 

Откъде произлиза?

 
   


Варианти и форми

Варианти: няма
Форми: не се изменя


Примери от употребата

Миналата седмица си забравих колата отключена и ми откраднаха чантата. Това вече ми е обеца на ухото и проверявам няколко пъти дали съм заключила.


Връзка с други речници и ресурси

рбе


С

Снимка на Ивелина Стоянова

скривам се в черупката си

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 20:43
 

 

  

Значение

Затварям се, ограничавам се, кротувам си, спотайвам се.


Значение, обяснено на жестов език 

 
   
 

Откъде произлиза?

 
    


Варианти и форми

Варианти: свивам се в черупката си, прибирам се в черупката си
Форми: глаголът може да бъде от свършен или несвършен вид (скривам се скрия се в черупката си); глаголът се изменя по лице, число и време, а предложната фраза в черупката си остава непроменена: скриваш се в черупката си, беше се скрил в черупката си, и т.н.


Примери от употребата

Понякога се свивам в черупката си, не ми се говори с никого, изпадам в нещо като депресия.


Връзка с други речници и ресурси

рбе


Снимка на Ивелина Стоянова

след дъжд качулка

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 20:58
 

 

 


Значение

При свършен факт се мисли какво да се направи, но няма нужда, защото вече е минало.


Значение, обяснено на жестов език 

 
 


Откъде произлиза?

 

 


Варианти и форми

Фразеологизмът след дъжд качулка не се изменя по форма.


Примери от употребата

След като дете падна в шахта на асансьор, собственикът на сградата извика специалисти за ремонт на асансьора. Но това е вече след дъжд качулка.


Връзка с други речници и ресурси

рбе


У

Снимка на Ивелина Стоянова

убивам време(то)

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 21:09
 

 

  


Значение

Върша нещо, само за да запълня времето си и да не изпитвам досада.


Значение, обяснено на жестов език 

 
  


Откъде произлиза?

 

  


Варианти и форми

Глаголът се променя лице, число и време, а именната част времето НЕ се променя: 


Примери от употребата

Седя на гарата и убивам времето, докато чакам да дойде влакът.


Връзка с други речници и ресурси

рбе


Х

Снимка на Ивелина Стоянова

хвърлям око

от Ивелина Стоянова - четвъртък, 20 септември 2018, 05:08
 

 

  


Фразеологизмът има две различни значения.

Значение 1

Поглеждам бързо, бегло, набързо от време на време някого или нещо.


Значение, обяснено на жестов език 

 
  

Откъде произлиза?

  
  


Варианти и форми

Варианти: хвърлям око, хвърлям едно око, хвърлям по едно око
Глаголът може да бъде в свършен или несвършен вид: хвърлям око (несвършен вид), хвърля око (свършен вид)
Форми: глаголът се изменя по лице, число и време, но съществителното око НЕ се изменя
аз хвърлям око, ти хвърляш око, той хвърля око, ние хвърляме око, вие хвърляте око, те хвърлят око
аз хвърлих око, аз хвърлях око, аз бях хвърлил око, т.н.


Примери от употребата

Готвя и нямам време да гледам телевизия, но хвърлям едно око на филма.Значение 2

Харесвам нещо и искам да бъде мое.


Значение, обяснено на жестов език 

 
 
  

Откъде произлиза? 

 
  
 

Варианти и форми

Варианти: хвърлям око
Глаголът може да бъде в свършен или несвършен вид: хвърлям око (несвършен вид), хвърля око (свършен вид)
Форми: глаголът се изменя по лице, число и време, но съществителното око НЕ се изменя
аз хвърлям око, ти хвърляш око, той хвърля око, ние хвърляме око, вие хвърляте око, те хвърлят око
аз хвърлих око, аз хвърлях око, аз бях хвърлил око, т.н.


Примери от употребата

Хвърлих око на едни червени обувки в магазина, много са скъпи, но искам да си ги купя.Връзка с други речници и ресурси

рбе


Ч

Снимка на Ивелина Стоянова

черна овца

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 19:08
 

 

 


Значение

Човек, който се откроява от другите като различен – когато имат по-лошо мнение за него или ако има по-лошо или по-различно поведение от другите.


Значение, обяснено на жестов език 

 
  


Варианти и форми

Форми: черна овца, черната овца, рядко може да се използва и множествено число черна овца, черната овца

Откъде произлиза?

 

 


Примери от употребата

Иван е музикант и свири на китара в рок група. Всички в семейството му са лекари и мислят, че Иван е черната овца в семейството.

Аз сам си избрах тази съдба да бъда черна овца
.


Връзка с други речници и ресурси

РБЕ