Снимка на Ивелина Стоянова

скривам се в черупката си

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 20:43
 

 

  

Значение

Затварям се, ограничавам се, кротувам си, спотайвам се.


Значение, обяснено на жестов език 

 
   
 

Откъде произлиза?

 
    


Варианти и форми

Варианти: свивам се в черупката си, прибирам се в черупката си
Форми: глаголът може да бъде от свършен или несвършен вид (скривам се скрия се в черупката си); глаголът се изменя по лице, число и време, а предложната фраза в черупката си остава непроменена: скриваш се в черупката си, беше се скрил в черупката си, и т.н.


Примери от употребата

Понякога се свивам в черупката си, не ми се говори с никого, изпадам в нещо като депресия.


Връзка с други речници и ресурси

рбе

» Фразеологичен речник с обяснения на жестов език