Снимка на Ивелина Стоянова

след дъжд качулка

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 20:58
 

 

 


Значение

При свършен факт се мисли какво да се направи, но няма нужда, защото вече е минало.


Значение, обяснено на жестов език 

 
 


Откъде произлиза?

 

 


Варианти и форми

Фразеологизмът след дъжд качулка не се изменя по форма.


Примери от употребата

След като дете падна в шахта на асансьор, собственикът на сградата извика специалисти за ремонт на асансьора. Но това е вече след дъжд качулка.


Връзка с други речници и ресурси

рбе

» Фразеологичен речник с обяснения на жестов език