Снимка на Ивелина Стоянова

убивам време(то)

от Ивелина Стоянова - сряда, 19 септември 2018, 21:09
 

 

  


Значение

Върша нещо, само за да запълня времето си и да не изпитвам досада.


Значение, обяснено на жестов език 

 
  


Откъде произлиза?

 

  


Варианти и форми

Глаголът се променя лице, число и време, а именната част времето НЕ се променя: 


Примери от употребата

Седя на гарата и убивам времето, докато чакам да дойде влакът.


Връзка с други речници и ресурси

рбе

» Фразеологичен речник с обяснения на жестов език